Professionella kaffemaskiner för alla platser

Platser

Kaffemaskiner för utbildning

Kaffemaskiner i skolan

Kaffemaskiner för sportkantiner

Kaffemaskiner för sportmatsalen

Kaffemaskiner för sjukvården

Kaffemaskiner för sjukvården

Kaffemaskiner för kontor och företag

Kaffemaskiner för kontor och företag

Kaffemaskiner för hotell- och restaurangbranschen

Kaffemaskiner inom hotell- och restaurangbranschen

Kaffemaskiner för den maritima industrin

Kaffemaskiner inom sjöfartsindustrin

Kaffe för alla branscher

Kaffebehovet kan variera mycket från ett företag och en bransch till en annan. På vissa företag vill man att inte bara medarbetarna utan även besökande kunder ska kunna njuta av en färsk kopp kaffe. För många branscher är kvalitet det första urvalskriteriet, medan det för andra företag är viktigt att snabbt kunna brygga en stor mängd kaffe. Därför erbjuder Animo olika kaffemaskiner som kan uppfylla de olika behoven i alla branscher. Allt från kontor, hotell, stormarknader, matsalar och sjukhus till utbildningsinstitutioner, bilverkstäder och teatrar… och många fler.