Integritetspolicy

Insamling och användning av personuppgifter

Observera att vi kommer att samla in och använda de personuppgifter som du lämnar till oss eftersom det är nödvändigt för att ingå och fullgöra ett avtal med dig. Detta gäller både för våra (potentiella) kunder och för parter från vilka vi köper affärer och/eller tjänster.

Om du är en (potentiell) kund till oss använder vi dina uppgifter för att skicka ett erbjudande till dig, för att fastställa vilka specifikationer eller önskemål en viss vara eller tjänst ska uppfylla, för att leverera varor eller utföra arbete åt dig, för att fakturera dig och för att kommunicera med dig på ett smidigt och effektivt sätt om avtalets genomförandeaspekter.

Om du är en (potentiell) leverantör eller annan uppdragstagare är dina personuppgifter också nödvändiga för att ingå och fullgöra avtalet. Vid upphandling är detta nödvändigt för att du ska veta vilka specifikationer eller krav en viss vara eller tjänst ska uppfylla för vår del, för att vi ska kunna skicka en offertförfrågan till dig eller lägga en beställning hos dig, betala dina fakturor och kommunicera med dig på ett smidigt och effektivt sätt om andra aspekter av avtalet.

Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Om du inte förser oss med några eller tillräckliga personuppgifter kan det dock hända att vi inte kan utföra de ovannämnda aktiviteterna.

Vidarebefordran till tredje part

I samband med fullgörandet av ett avtal med dig kan vi behöva lämna dina personuppgifter till parter som förser oss med delar, material och produkter eller utför arbete för vår räkning. Dessutom använder vi externt serverutrymme för att lagra (delar av) våra försäljnings- och inköpsregister, som innehåller dina personuppgifter. Dina personuppgifter lämnas därför till vår leverantör av serverutrymme. Dessutom använder vi Microsoft Office och dess lagringsmöjligheter för e-post och andra filer. Slutligen, eftersom vi använder en tjänst för utskick av nyhetsbrev, kommer dina personuppgifter att överföras till leverantören av denna tjänst.

Direkt marknadsföring

Om du beställer regelbundet från oss kommer vi att lagra och använda de personuppgifter du tillhandahåller för att personligen informera dig via e-post om våra befintliga och nya produkter och tjänster i framtiden, och eventuellt ge dig ett erbjudande om dessa. Vi har ett berättigat intresse av att använda dina personuppgifter för detta ändamål, nämligen marknadsföring av våra produkter och tjänster. Varje gång vi skickar ett reklamutskick till dig har du möjlighet att meddela oss att du inte längre vill ha det. För detta, se länken för avregistrering längst ner i varje utskick. Om du är en engångskund hos oss kommer vi endast att skicka reklam till dig om du har gett oss ditt samtycke i förväg.

Lagringstid personuppgifter

Om du begärde en offert från oss men inte blev kund hos oss kommer vi att radera dina uppgifter senast ett år efter vår senaste kontakt. Om vi har fått en offert från dig, men inte har blivit kund hos dig, kommer dina personuppgifter att raderas senast ett år efter vår senaste kontakt. Om du har blivit kund hos oss eller vi hos dig kommer vi att lagra dina personuppgifter i sju år efter utgången av det räkenskapsår då avtalet med dig fullföljdes. Perioden på sju år motsvarar den period under vilken vi är skyldiga att bevara våra räkenskaper för skattemyndigheterna. I slutet av denna period kommer vi att radera dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att be oss om tillgång till dina egna personuppgifter. Om det är motiverat kan du också be oss att komplettera dina personuppgifter eller rätta felaktigheter. Dessutom har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att användningen av dina personuppgifter begränsas. Du kan också invända mot att vi samlar in och använder dina uppgifter eller lämna in ett klagomål till personuppgiftsmyndigheten. Slutligen kan du begära att vi erhåller dina personuppgifter eller överför dem till en annan person. För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta

Animo BV
Dr A.F. Philipsweg 47
9403 AD Assen, Nederländerna
0592-376376
[email protected]

Naturligtvis kan du också kontakta oss med frågor eller för mer information om insamling och användning av dina personuppgifter.