Integritetspolicy

Insamling och användning av personuppgifter

Vi vill informera dig om att vi kommer att samla in och använda de personuppgifter som du lämnar till oss eftersom detta är nödvändigt för att ingå och genomföra ett avtal med dig. Detta gäller både för våra (potentiella) kunder och för parter från vilka vi köper affärer och/eller tjänster.

Om du är vår (potentiella) kund använder vi dina uppgifter för att skicka ett erbjudande till dig, för att fastställa vilka specifikationer eller önskemål en viss vara eller tjänst ska uppfylla, för att leverera varor eller utföra arbete åt dig, för att fakturera dig och för att kommunicera med dig på ett smidigt och effektivt sätt om avtalets genomförandeaspekter.

Om du är en (potentiell) leverantör eller annan uppdragstagare är dina personuppgifter också nödvändiga för att ingå och genomföra avtalet. När det gäller upphandling är detta nödvändigt för att du ska veta vilka specifikationer eller krav en viss vara eller tjänst ska uppfylla när det gäller oss, för att vi ska kunna skicka en offertförfrågan till dig eller lägga en beställning hos dig, för att vi ska kunna betala dina fakturor och för att vi ska kunna kommunicera med dig på ett smidigt och effektivt sätt om andra aspekter av avtalet.

Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Om du inte tillhandahåller oss några eller tillräckliga personuppgifter kan det dock hända att vi inte kan utföra de ovan nämnda aktiviteterna.

Vidarebefordran till tredje part

I samband med fullgörandet av ett avtal med dig kan vi behöva lämna dina personuppgifter till parter som förser oss med delar, material och produkter eller utför arbete för vår räkning. Vidare använder vi externt serverutrymme för att lagra (delar av) vår försäljnings- och inköpsadministration, där dina personuppgifter är en del. Dina personuppgifter lämnas ut till vår leverantör av serverutrymme av denna anledning. Vidare använder vi Microsoft Office och dess lagringsmöjligheter för e-post och andra filer. Slutligen, eftersom vi använder en tjänst för utskick av nyhetsbrev, kommer dina personuppgifter att vidarebefordras till leverantören av denna tjänst.

Direkt marknadsföring

Om du regelbundet beställer från oss kommer vi att lagra och använda de personuppgifter du tillhandahåller för att personligen informera dig via e-post om våra befintliga och nya produkter och tjänster i framtiden, och eventuellt ge dig ett erbjudande om dessa. Vi har ett berättigat intresse av att använda dina personuppgifter för detta ändamål, nämligen för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Varje gång vi skickar ett reklamutskick till dig har du möjlighet att meddela oss att du inte längre vill få det. Se länken för avregistrering längst ner i varje utskick. Om du är en engångskund kommer vi endast att skicka reklam till dig om du har gett oss ditt samtycke i förväg.

Lagringsperiod personuppgifter

Om du har begärt en offert från oss men inte har blivit kund raderar vi dina uppgifter senast ett år efter vår senaste kontakt. På samma sätt, om vi har fått en offert från dig men inte har blivit din kund, kommer dina personuppgifter att raderas senast ett år efter vår senaste kontakt. Om du har blivit vår kund eller vi har blivit din kund kommer vi att behålla dina personuppgifter under en period om sju år efter utgången av det räkenskapsår då avtalet med dig fullgjordes. Sjuårsperioden motsvarar den period under vilken vi är skyldiga att bevara våra register för skattemyndigheterna. I slutet av denna period kommer vi att radera dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att be oss om att få se dina egna personuppgifter. Om det finns anledning till det kan du också be oss att komplettera dina personuppgifter eller ändra felaktigheter. Dessutom har du rätt att be oss radera dina personuppgifter eller begränsa användningen av dina personuppgifter. Du kan också invända mot vår insamling och användning av dina uppgifter eller lämna in ett klagomål till personuppgiftsmyndigheten. Slutligen kan du be oss att få dina personuppgifter eller överföra dem till en annan person. För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta:

Animo BV
Dr. A.F. Philipsweg 47
9403 AD Assen, Nederländerna
0592-376376
[email protected]

Även med frågor eller för mer information om insamling och användning av dina personuppgifter kan du naturligtvis kontakta oss.