För bättre kaffesmak och mindre underhåll av maskinen

Vattenfilter

Vattenfilter

För bättre kaffesmak och mindre underhåll av maskinen

Eftersom kaffe till 98% består av vatten är dess sammansättning av stor betydelse. För hög salthalt (klorid) leder allt oftare till skador på material i kaffemaskinen, t.ex. värmeelement, pannor, pumpar och ventiler. För en bättre smak på ditt kaffe och mindre underhåll av din kaffemaskin, levererar Animo följande vattenfilter.