For en bedre smak av kaffen og mindre vedlikehold på maskinen

Vannfiltre

Vannfiltre

For en bedre smak av kaffen og mindre vedlikehold på maskinen

Fordi vann utgjør 98 % av kaffen, er sammensetningen av vannet veldig viktig. For høyt saltinnhold (Klorid) fører i økende grad til skader på materialer i kaffemaskinen, som varmeelementer, kjeler, pumper og ventiler. For en bedre smak av kaffen og mindre vedlikehold på kaffemaskinen, leverer Animo følgende vannfiltre.