Samarbete mellan Animo och IT Hub

Vi har samarbetat med IT Hub för att driva digital innovation. Bland annat plockade vi upp två uppdrag i.c.w. IT Hub studenter från NHL Stenden och studenternas resultat levererades före sommaren.

Animo app för instrumentpanel

En internationell projektgrupp från kursen Information Technology vid NHL Stenden University of Applied Sciences har arbetat med en dashboard-app för Animo. En student säger: ”Erfarenheten var till stor hjälp för hela teamet. Den gav oss möjlighet att upptäcka ny teknik och nya arbetsmetoder.”

Animo – kontaktlös drift
Den andra internationella projektgruppen från kursen Information Technology vid NHL Stenden University of Applied Sciences har arbetat med en lösning som möjliggör kontaktlös (röststyrd) drift av Animo-kaffemaskiner. Studenterna berättar: ”I början var vi nyfikna på de utmaningar vi stod inför, eftersom allt vi såg var en kaffemaskin. Mötena med vår kund hjälpte oss att förstå uppdraget och vi försökte leverera den bästa produkten. Under processen stötte vi på både tekniska och interna utmaningar, men vi lyckades anpassa oss och vi anser att den levererade produkten fullbordar detta proof of concept.”

En bra första start med enormt drivna studenter på nya utvecklingar, vi kommer att titta på hur vi kan forma dessa utvecklingar ytterligare tillsammans med IT Hub.

Se videon här