Samenwerking Animo en de IT Hub

We zijn een partnerschap aangegaan met de IT Hub om digitale innovatie te stimuleren. Zo hebben we o.a. twee opdrachten i.s.m. IT Hub studenten van de NHL Stenden opgepakt en de resultaten van de studenten zijn voor de zomer opgeleverd.

Animo-dashboard app

Een internationale projectgroep van de opleiding Information Technology aan de NHL Stenden Hogeschool heeft gewerkt aan een dashboard app voor Animo. Een student vertelt: “The experience was incredibly helpful for the entire team. Allowing us to discover new technologies and new methodologies in working.”

Animo – contactloze bediening
De tweede internationale projectgroep van de opleiding Information Technology aan de NHL Stenden Hogeschool heeft gewerkt aan een oplossing waardoor de koffiemachines van Animo contactloos (spraakgestuurd) te bedienen zijn. De studenten vertellen: “In the beginning we were curious about the challenges we were facing, as all we saw was a coffee machine. The meetings with our client helped us to understand the assignment and we tried to deliver the best product. During the process we encountered both technical and internal challenges, but we managed to adapt and we think the product delivered completes this proof of concept.”

Een mooie eerste start met enorm gedreven studenten aan nieuwe ontwikkelingen, we gaan kijken hoe we deze ontwikkelingen verder vorm kunnen geven samen met de IT Hub.

Bekijk hier de video