Samarbeid mellom Animo og IT Hub

Vi har inngått et samarbeid med IT Hub for å fremme digital innovasjon. Blant annet plukket vi opp to oppgaver i.c.w. IT Hub-studenter fra NHL Stenden, og studentenes resultater ble levert før sommeren.

Animo dashboard-app

En internasjonal prosjektgruppe fra informasjonsteknologiutdanningen ved NHL Stenden University of Applied Sciences har jobbet med en dashboard-app for Animo. En student sier: «Opplevelsen var utrolig nyttig for hele teamet. Det ga oss mulighet til å oppdage ny teknologi og nye arbeidsmetoder.»

Animo – kontaktløs betjening
Den andre internasjonale prosjektgruppen fra informasjonsteknologiutdanningen ved NHL Stenden University of Applied Sciences har arbeidet med en løsning som muliggjør kontaktløs (stemmestyrt) betjening av Animo-kaffemaskiner. Studentene forteller: «I begynnelsen var vi nysgjerrige på utfordringene vi sto overfor, for alt vi så var en kaffemaskin. Møtene med kunden hjalp oss med å forstå oppdraget, og vi forsøkte å levere det beste produktet. I løpet av prosessen støtte vi på både tekniske og interne utfordringer, men vi klarte å tilpasse oss, og vi mener at produktet som ble levert, fullfører dette konseptbeviset.»

En flott første start med svært engasjerte studenter i den nye utviklingen, og vi vil se på hvordan vi kan forme denne utviklingen videre sammen med IT Hub.

Se videoen her