Återvinn till max

Återvinn till max

Hållbarhet och återvinning

Tillsammans är vi ansvariga för att hålla jorden igång. Animo är medveten om den allmänna betydelsen av hållbart företagande och bidrar på olika sätt till en grön värdekedja. Vi berättar gärna för dig vad våra gröna bidrag är:

Maskinernas livslängd

Våra kaffemaskiner har lång livslängd. Tack vare de högkvalitativa material som Animo använder har kaffemaskinerna lång livslängd. Samma delar används i så stor utsträckning som möjligt i olika typer av maskiner. Detta minimerar antalet (reserv)delar som måste användas. Det innebär att delar enkelt kan bytas ut vid ett eventuellt haveri. Dessutom består basen på alla kaffemaskiner av rostfritt stål. Detta rostfria stål är inte bara oförstörbart, utan också ett råmaterial som är 100% återvinningsbart. Glaset och kopparn som används i maskinerna är också helt återvinningsbara material, vilket gör Animo-maskinerna nästan helt återvinningsbara!

Återvinningsbarhet per kaffemaskin

Du kan säkert föreställa dig att en kaffemaskin består av många delar. Hos Animo består en kaffemaskin av i genomsnitt 300 olika delar. För att uppnå återanvändbarhet vägs alla delar och materialtyper identifieras. Detta resulterar i ett fullständigt lager med 6 materialtyper per maskin, nämligen: Rostfritt stål, stål, plast, elektroniska komponenter, glas och koppar. Vi fastställer återvinningsbarheten för varje maskin genom att tilldela en procentsats till material och vikter. Återvinningsbarhet innebär att materialet kan användas för samma ändamål även innan det införlivades i produkten.

Skyldighet att återvinna

Enligt nederländsk lagstiftning måste tillverkare och importörer av elektrisk och elektronisk utrustning se till att utrustningen samlas in och återvinns. Animo är anslutet till Weee Netherlands. Weee står för ”Waste Electrical and Economic Equipment” (avfall från elektrisk och ekonomisk utrustning). De säkerställer insamling, återvinning och miljövänligt bortskaffande av elektroniskt avfall.

Från kaffesump till ostronskivling

Eftersom vi ofta testar maskinerna har vi ibland ett överflöd av kaffesump (för närvarande cirka 180 kg per vecka!). Och eftersom Animo är medvetet om vikten av hållbar verksamhet och tänker på att återanvända och återvinna material och livsmedel, tog vi kontakt med WesterZwam.

”WesterZwam omsätter den cirkulära ekonomin i praktiken och erbjuder en kortkedjelösning för cirkulär livsmedelsproduktion. Genom att arbeta tillsammans med hela kedjan.” De odlar ostronskivling på kaffesump, från restauranger och nu alltså från Animo! En win-win-situation och fantastiskt roligt att få bidra till detta.