Resirkuler til maks

Resirkuler til maks

Bærekraft og resirkulering

Sammen er vi ansvarlige for å holde jorden i sving. Animo er bevisst den generelle betydningen av bærekraftig entreprenørskap og gir et grønt bidrag til verdikjeden på ulike måter. Vi vil gjerne fortelle deg hva våre grønne bidrag er:

Levetid på maskinene

Våre kaffemaskiner har lang levetid. Takket være materialer av høy kvalitet som brukes av Animo, varer kaffemaskinene lenge. De samme delene brukes så mye som mulig innenfor ulike typer maskiner. Dette reduserer antall (reserve)deler som skal brukes til et minimum. Dette gjør at deler enkelt kan skiftes ut ved en defekt. I tillegg er bunnen av alle kaffemaskiner laget av rustfritt stål. Dette rustfrie stålet er ikke bare uforgjengelig, men også et råmateriale som er 100 % resirkulerbart. Glasset og kobberet som brukes i maskinene er også fullt resirkulerbare materialer, noe som sikrer at Animo-maskinene er nesten fullstendig resirkulerbare!

Resirkulerbarhet per kaffemaskin

Du kan tenke deg at en kaffemaskin består av mange deler. Hos Animo består én kaffemaskin av i gjennomsnitt 300 forskjellige deler. For å oppnå gjenbrukbarhet veies alle deler og materialtypene identifiseres. Dette resulterer i en komplett beholdning av 6 materialtyper per maskin, nemlig: rustfritt stål, stål, plast, elektroniske komponenter, glass og kobber. Vi bestemmer resirkulerbarheten per maskin ved å tilordne en prosentandel til materialene og vektene. Gjenvinnbarhet betyr at materialene kan brukes til samme formål før de innarbeides i produktet.

Gjenvinningsplikt

Nederlandsk lovgivning forplikter produsenter og importører av elektrisk og elektronisk utstyr til å sørge for innsamling og resirkulering av utstyret. Animo er tilknyttet Weee Nederland. Weee står for ‘Waste Electrical and Economic Equipment’. De tar seg av innsamling, gjenvinning og miljøvennlig deponering av elektronisk avfall.

Fra kaffegrut til østerssopp

På grunn av hyppig testing av maskiner har vi tidvis en overflod av kaffegrut (for tiden ca. 180 kg per uke!). Og fordi Animo er bevisst viktigheten av bærekraftig entreprenørskap og tenker gjenbruk og resirkulering av materialer og mat, kom vi i kontakt med WesterZwam.

«WesterZwam setter sirkulær økonomi ut i livet og tilbyr en kortkjedet løsning for sirkulær matproduksjon. Ved å jobbe sammen med hele kjeden.» De dyrker østerssopp på kaffegrut, fra restauranter og nå også fra Animo! En vinn-vinn-situasjon og veldig hyggelig å bidra til dette.