5 tips för anbud

5 tips för anbud

Tips 1: Planering

Säkerställ korrekt planering. Varje anbud har sin egen agenda och den är bindande. Att skriva erbjudandet tar mycket tid, så börja tidigt och be Animo om information i god tid.

En bra start är halva sanningen, och detsamma gäller för anbudsförfarandet. Planeringen inom ramen för en anbudsprocess måste göras noggrant och disciplinerat så att den kan genomföras fullt ut och i tid. Sent är verkligen för sent inom anbudsförfarandet, leverera dokumenten i tid om du inte vill bli utesluten från anbudsförfarandet.

Varje anbud har sin egen agenda och varje anbud kräver ett annat erbjudande. Börja i tid och håll en bred marginal mellan att skicka det och tidsfristen, för du kommer att upptäcka att just när du skickar något samarbetar inte tekniken.

Kan du inte räkna ut det? Har du frågor om hur man skriver ett uppköpserbjudande? Har du frågor eller tips? Animo hjälper dig gärna!

Tips 2: fråga

Tveka inte! Ställ alla dina frågor innan den första eller andra frågerundan stängs. OCH läs också Note of Inquiry noggrant för att lära dig av andras frågor och svar.

Den information som är nödvändig för ett fullständigt och högkvalitativt anbud bör alltid tillhandahållas i sin helhet. Om ofullständig information eller felaktig dokumentation lämnas kan det leda till uteslutning, och det vill du inte.

Ett anbud består av ett kravprogram och tilldelningskriterier, som beskriver alla beställarens frågor och krav. Svara på alla frågor och krav och upptäck på så sätt vad kunden verkligen vill ha. Beskriv processen så utförligt som möjligt, men håll dig inom det föreskrivna antalet ord eller sidor, eftersom allt utöver detta inte kommer att tas med i bedömningen. Visa att du är den yrkesman som kunden letar efter.

Tips 3: Steg för steg

Steg för steg, svara på alla uppgifter i anbudet. På så sätt tappar du inte överblicken och uppnår slutmålet snabbare, effektivare och med rätt resultat.

Behåll överblicken när du skriver anbudsförfrågan och arbeta på så sätt långsamt mot slutmålet. På så sätt når du slutmålet på ett snabbt och effektivt sätt med rätt resultat. Kunden är den person som du måste sätta dig in i. Försök att sätta dig in i kundens situation för att sedan svara på frågorna. Om du får tillfälle att prata, ställa frågor, presentera dig eller på annat sätt ge information under skrivprocessen ska du ta vara på det med båda händerna. Ju bättre du lär känna kunden och situationen, desto lättare blir det för dig att visa att du är rätt partner för upphandlingen.

Skriv anbudsförfrågan på ett sådant sätt att kunden känner sig personligt tilltalad och betrodd. Genom att beskriva upphandlingen på ett personligt sätt inkluderar du kunden i din berättelse och kan visa varför din organisation är den bästa parten för upphandlingen. Ett skräddarsytt erbjudande!

Tips 4: smart

Skriv inte några luddiga berättelser, utan svara SMART på frågan. Detta står för: Specific, Measurable, Acceptable/Acceptable, Realistic, Timebound, säg vad du ska göra och hur du ska säkra det!

Specifik

Vid anbudsgivning identifierar kunden behovet genom frågor och krav. Genom att besvara dessa frågor och krav så specifikt som möjligt utifrån ditt företags kapacitet ger du specifika svar. När du svarar, ange vilket arbete företaget utför, vem inom ditt företag som är utsedd att utföra det och ange specifikt när det kommer att utföras.

Mätbar

För att göra erbjudandet mätbart kan du använda siffror, procentsatser eller annat som är tydligt för kunden. Genom att lägga till hur och när något ska mätas gör du siffrorna verifierbara och granskningsbara.

Acceptabel

Din organisations erbjudande ska matcha kundens behov. När denna avgörande punkt har övertygat kunden är ditt erbjudande acceptabelt. Gör detta genom att anta kundens mål och uttrycka det i samma stil och med samma språk. På så sätt säkerställer du att kunden känner igen sig i dina starkaste sidor.

Realistiska

Ärlighet varar längst, så ge en realistisk och uppnåelig bild. Kunden väntar definitivt inte på felaktig information om huruvida målen har uppnåtts eller inte. Här är det företagets kapacitet som styr, det måste vara praktiskt genomförbart. Om en viss åtgärd tar längre tid eller är dyrare ska du vara ärlig mot kunden och förklara varför. Det ger kunden förtroende för dig och visar att du vet vad du pratar om.

Tidsbaserad

Kunden har ett intresse av detaljerad planering. Ange startdatum och förväntat slutdatum samt hur länge arbetet kommer att pågå. Var så specifik som möjligt för att förmedla din professionalism och expertis, och undvik ord som ”snart” eller ”så snart som möjligt”.

Tips 5: Erfarenhet

Tänk tillsammans med kunden, visa att du har rätt lösning, du är erfarenhetsexperten. Om du erbjuder ännu fler lösningar än vad folk efterfrågar får du ofta ännu fler poäng. Men håll dig SMART!

Kunden är kung, men det är du som är kung över anbudet. Visa kunden att du är den perfekta matchningen för upphandlingen och kan erbjuda mer än kunden räknar med. Kan du svara på alla kundens frågor, men samtidigt spara extra kostnader, göra detta på ett socialt ansvarsfullt sätt eller göra en stor effektivitetsvinst när det gäller anbudsförfarandet? Då får du precis de där extra poängen som får kunden att ändra sig.