5 tips til anbud

5 tips til anbud

Tips 1: Planlegging

Sørg for riktig planlegging. Hvert anbud har sin egen agenda og dette er bindende. Å skrive tilbudet tar mye tid, så start tidlig og be Animo om informasjon i god tid.

En god start er halve kampen, og det gjelder også anbudsprosessen. Planlegging innenfor en anbudsprosess skal gjøres nøye og disiplinert slik at den kan gjennomføres fullstendig og til rett tid. For sent er egentlig for sent i anbudsprosessen, så lever dokumentene i tide hvis du ikke ønsker å bli ekskludert fra å levere.

Hvert anbud har sin egen agenda og hvert anbud krever et annet tilbud. Start i tide og la det være en god margin mellom sending og frist, for du vil se at akkurat når du sender noe, samarbeider ikke teknologien.

Står du fast? Har du spørsmål om hvordan du skriver et tilbud på anbud? Trenger du konkrete spørsmål eller tips? Animo hjelper deg gjerne!

Tips 2: spør

Ikke nøl! Still alle spørsmålene dine før den første eller andre spørsmålsrunden avsluttes. OG les også informasjonsnotatet nøye for å lære av andres spørsmål og svar.

Informasjonen som er avgjørende for en fullstendig registrering av høy kvalitet skal til enhver tid gis i sin helhet. Dersom det gis ufullstendige opplysninger eller feil dokumentasjon kan dette føre til utelukkelse, og det ønsker du ikke.

Et anbud består av et program med krav og tildelingskriterier, som beskriver alle spørsmål og krav til oppdragsgiver. Svar på alle spørsmål og krav og finn ut hva kunden egentlig ønsker. Beskriv prosessen så omfattende som mulig, men hold deg innenfor det foreskrevne antall ord eller sider, for alt utover det vil ikke bli tatt med i vurderingen. Vis at du er den profesjonelle kunden ser etter.

Tips 3: trinn for trinn

Besvar alle oppdrag i anbudet trinn for trinn. Dette betyr at du ikke mister oversikten og at du oppnår sluttmålet raskere, mer effektivt og med riktig resultat.

Hold oversikt når du skriver tilbud på anbudet og jobb på denne måten sakte mot sluttmålet. På denne måten oppnår du sluttmålet raskt og effektivt med riktig resultat. Klienten er personen du må sette deg i skoene til. Prøv å sette deg inn i kundens sted og svar deretter på spørsmålene. Hvis det er anledning til å stille spørsmål, bli kjent med hverandre eller gi annen informasjon underveis i skriveprosessen, grip den med begge hender. Jo bedre du blir kjent med oppdragsgiver og situasjonen, jo lettere vil det være for deg å angi at du er den egnede samarbeidspartneren for anbudet.

Skriv tilbudstilbudet på en slik måte at oppdragsgiver føler seg personlig tiltalt og har en kjent følelse. Ved å beskrive anbudet på en personlig måte inkluderer du oppdragsgiver i din historie og du kan vise hvorfor din organisasjon er den beste parten for anbudet. Et skreddersydd tilbud!

Tips 4: smart

Ikke skriv ullen historier, men svar på spørsmålet SMART. Dette står for: Spesifikt, Målbart, Akseptabelt/Akseptabelt, Realistisk, Tidsbestemt, si hva du skal gjøre og hvordan du vil garantere det!

nærmere bestemt

Oppdragsgiver angir under anbudet hvor behovet ligger ved hjelp av spørsmål og krav. Ved å svare på disse spørsmålene og kravene så spesifikt som mulig i henhold til mulighetene til din bedrift, gir du konkrete svar. Ved svar angi hvilket arbeid virksomheten utfører, hvem i din virksomhet som er utpekt til dette og spesifikt når det skal utføres.

Målbare

For å gjøre tilbudet målbart kan du bruke tall, prosenter eller andre tall for å være tydelige for oppdragsgiver. Ved å legge til hvordan og når noe skal måles, gjør du tallene etterprøvbare og kontrollerbare.

Akseptabel

Din organisasjons tilbud skal samsvare med kundens ønsker. Når dette avgjørende punktet har overbevist kunden, er tilbudet ditt akseptabelt. Gjør dette ved å ta i bruk kundens mål og uttrykke det i samme stil med samme språk. På denne måten sikrer du kundens anerkjennelse med dine sterkeste sider.

Realistisk

Ærlighet er den beste politikken, så gi et realistisk og gjennomførbart bilde. Kunden er absolutt ikke interessert i å motta feilaktig informasjon om å oppnå eller ikke kunne nå mål. Kapasiteten til din bedrift er styrende prinsipp her, det må være operasjonelt gjennomførbart. Hvis en bestemt handling tar lengre tid eller er dyrere, vær ærlig med kunden og forklar hvorfor dette er tilfelle. Dette gir kunden trygghet til å tenke med og viser at du vet hva du snakker om.

Tidsbestemt

Oppdragsgiver har interesse av detaljplanlegging. Angi når start- og forventet sluttdato er og hva varigheten av arbeidet vil være. Vær så spesifikk som mulig for å formidle din profesjonalitet og kunnskap og unngå ord som «snart» eller «så snart som mulig».

Tips 5: erfaring

Tenk sammen med kunden, vis at du har den rette løsningen, du er eksperten av erfaring. Tilbyr du flere standardløsninger enn folk ber om, får du ofte enda flere poeng. Men vær SMART!

Kunden er konge, men du er kongen av anbudet. Vis oppdragsgiver at du er den perfekte match for anbudet og kan tilby mer enn det oppdragsgiver regner med. Kan du svare på alle oppdragsgivers spørsmål, men dermed spare merkostnader, oppnå dette på en samfunnsansvarlig måte eller få en stor effektiviseringsgevinst med tanke på anbudet? Da scorer du bare de ekstra poengene som klienten godtar.