En arbeidsdag i livet til Arnoud

I denne nye bloggen tar vi deg gjennom en arbeidsdag i livet til Arnoud

Kontoansvarlig i Animo

Kvelden før ser jeg ofte på agendaen for neste dag, for å vite hvor jeg må gå slik at jeg kan ta hensyn til trafikken eller avstanden jeg må kjøre. Avhengig av når og hvor jeg må være, drar jeg hjemmefra til kunden/forhandleren.

Antall avtaler avhenger i stor grad av typen samtaler, vårt mål er å ha tre på en dag.

Det er alltid en grunn eller hensikt med å gjøre avtalen, dette kan være samarbeidet, et nytt produkt, fallende omsetning, økende omsetning, eller ikke lenger ønsker å bære et bestemt produkt. Den røde tråden er alltid handel.

På vei til kunden

07:45 – Bilen varmer opp og jeg starter kjøreturen
Om morgenen før jeg setter meg i bilen for å gå til kundene mine, sjekker jeg gjeldende trafikkinformasjon og e-posten min. Så kjører jeg til dagens første avtale. Under en slik tur ringer jeg våre kollegaer fra kontoret for å høre om det er noen spesielle saker denne dagen eller om det er noen punkter jeg kan ta med under kundemøtet.
9:30 – Dagens første avtale
Når jeg kommer til kunden nyter jeg først en god kopp kaffe. Aktuelle forhold mellom forhandleren og Animo diskuteres deretter. Avtalene jeg har med mine klienter varierer mye i innhold. For eksempel har vi årlige gjennomganger der vi ser tilbake på året som har gått og ser fremover på ny utvikling for det kommende året.

Anbudet

11.00 – Andre avtale
Denne avtalen jeg har med forhandleren er å veilede ham med et anbud. Det er gitt privat anbud fra en institusjon og med utgangspunkt i program for krav og ønsker (PVE) skal jeg hjelpe forhandleren med å tilby riktig utstyr. I tillegg går vi gjennom alle punkter i PVE for å gi en best mulig tolkning av dette anbudet. Jeg gir også all etterspurt dokumentasjon som; CSR-dokumenter og informasjon om bærekraft.
12.15 – På vei til tredje avtale og en liten pause
Etter forrige avtale kjører jeg til min tredje avtale, på veien går jeg ut av bilen og spiser en sandwich. Under lunsjen leser jeg gjennom e-posten min og ringer tilbake en del.

Prøveplassering av OptiBean

13:30 – Tredje avtale
En prøveinstallasjon med en OptiBean X er planlagt i ettermiddag. Jeg går med forhandleren til en av sluttkundene hans for å gi en prøveinstallasjon. Maskinen stilles så inn etter sluttkundens og forhandlerens ønsker og tekst og forklaring gis. Maskinen kan da stå på plass i en periode på cirka to uker slik at sluttkunden kan få et godt inntrykk av maskinen og dens drift.
16:30 – Hjemme igjen
Bare ta tak i datamaskinen og fullfør e-postene, jeg ser også på i morgen. Hvilke avtaler er planlagt for den dagen, og hvordan forbereder jeg dem?